Despre noi | Media | Contact

 
077120 Jilava, Sos. Giurgiului 5B, Jud. Ilfov, Fax: 021-318.83.12, E-mail: office@timpurinoi.ro
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

PE ANUL 2016

CAP. 1. PREZENTARE GENERALA

 

S.C. Timpuri Noi S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J23/1354/2011, avand cod unic de inregistrare RO 326717.

Societatea a desfasurat pana in data de 30.06.2015 activitati de executie a pieselor prin turnare a fontei, prelucrari mecanice, tratamente termice, acoperiri galvanice si montaj general, precum si service pentru agregate si motoare termice si dispune totodata de sectie de scularie pentru fabricarea si repararea matritelor si SDV-urilor necesare fabricatiei.

Principalele produse realizate si comercializate au fost piese de schimb, compresoare (electrocompresoare si motocompresoare) de mica si medie presiune, motopompe, grupuri electrogene si piese de schimb pentru acestea, in special destinate exportului.

Incepand cu data de 30.06.2015, societatea si-a intrerupt activitatea de prodiuctie, disponibilizand colectiv salariatii. Au ramas angajati un numar de cinci salariati pentru rezolvarea problemelor necesare inchiderii activitatii societatii, dupa cateva incercari nereusite de repornire a productiei (pe comenzile inca existente au fost rechemati, in termen de 45 de zile, o parte din salariati, pentru continuarea activitatii, dar acestia nu au raspuns la solicitarile conducerii societatii).

Situatiile financiare sint intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata si cu Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 - aplicabile de la data de 01 ianuarie 2015.

In perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 conducerea societatii a fost asigurata de:

- Consiliul de Administratie, format din:

 • Presedinte –Adrian BREAZU

 • Membri – Gheorghe IONESCU

Mircea OANCEA

- Conducerea executiva, asigurata de:

 • Ing. Adrian BREAZU, Director General.

CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data intocmirii situatiilor financiare - 31.12.2016 - capitalul subscris si varsat al societatii este in valoare de 7.684.630 RON.

Capitalul social subscris si varsat

7.684.630 lei

Numarul total de actiuni

3073852 actiuni

Valoare / actiune

2,5 lei / actiune

 

 

 

 

 

Structura actionariatului se prezinta astfel:

 

-SIF MUNTENIA: 681813 actiuni = 1704532,5 lei 22,18 %

- IONESCU GHEORGHE: 833957 actiuni = 2084892,5 lei 27,13 %

- BREAZU ADRIAN ALEXANDRU: 495650 actiuni = 1239125 lei 16,12 %

- MINDRU MARGARETA: 456430 actiuni = 1141075 lei 14,85 %

- CRETEANU GABRIELA – IULIANA: 456431 actiuni = 1141077,5 lei 14,85 %

- ACTIONARI LISTA: 149571 atiuni = 373927,5 lei 4,87 %

TOTAL: 3073852 actiuni x 2,5 = 7684630 lei 100,000 %

 

CAP. 2 ACTIVITATEA ANULUI 2016

 1. Rezultatele financioare ale activitatii in anul 2016

Tinand cont ca incepand cu data de 30.06.2016, activitatea de productie a fost intrerupta, rezultatul inregistrat la 31.12.2016 a fost pierdere contabila de 5.189.859,44. lei, din care:

 • pierdere din activitatea de exploatare de 5.187.562 lei,

 • pierdere din activitatea financiara de 2.297 lei.

Rezultatul activitatii de exploatare (pierderea de 5.189.859,44 lei) din anul 2016 a fost influentat semnificativ de urmatoarele elemente:

a) Inregistrare venituri de exploatere, la data de 31.12.2016, a sumei de 2.295.313 lei,

In anul 2016, totalul veniturile din exploatare a fost de 2.295.313 lei, din care:

 • cifra de afaceri = 785.189 lei,

 • alte venituri din exploatare = 1.510.124 lei

iar in ceea ce priveste cheltuielile de exploatare, totalul a fost de 7.482.875 lei, influentate semnificativ de inregistrarea cheltuielilor determinate de constituirea de provizioane aferente litigiilor in curs, provizioane in suma de 4.391.917 lei ( litigiu salariati=1.068.839. lei; revendicare teren Cirjan=3.012.310 lei; despagubire hotarare Cirjan=55.540 lei; precum si de suplimentarea cu 242.846.lei a provizionului constituit in anul 2015 pentru litigiu ANAF.)

CAP. 3 REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE

In anul 2016, societatea a inregistrat o cifra de afaceri de lei, mai mica fata de anul 2015 cu 1.780.879 lei respectiv cu 69,40.%.

INDICATO

2016

2015

2016/2015

Valoare vanzari export

47.631

1,847,394

-97.43 %

Valoare vanzari intern

737.558

718,674

+2.62 %

CIFRA DE AFACERI

785.189

2.566.068

-69.40%

 

Veniturile totale din activitatea de exploatare au fost de 2.295.313 lei in anul 2016, cu 22,45% mai mici fata de 2015, respectiv 829.335 lei.

Din tabelul de mai sus, se observa o scadere, in 2016 fata de 2015, a structurii cifrei de afaceri,

 

Cheltuielile totale inregistrate pe parcursul anuluii 2016 se ridica la valoarea de 7.485.370 lei.

Sintetic, din Contul de profit si pierdere, evolutia veniturilor si cheltuielilor (exclusiv impozit profit) in 2016 fata de 2015 si 2014 este prezentata in tabelul de mai jos:

 INDICATOR

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

 

 

 

 

VENITURI

 

 

 

Venituri din exploatare : din care

5,945,254

3,693,448

2.295.313

CIFRA DE AFACERI

4,503,879

2,566,068

785.189

Alte venituri exploatare

1,441,375

1.127.380

1.510.124

Venituri financiare

8,033

566

198

TOTAL VENITURI

5.953.287

3,694,014

2.295.511

CHELTUIELI

 

 

 

Cheltuieli de exploatare : din care

8,704,022

8.706.964

7.482.875

Ch cu materiile prime, materiale

2,030,586

957.018

110.926

Ch energie, apa si gaze naturale

579,827

328.724

52.219

Cheltuieli privind ajustarile de active circulante si provizioane

(732,042)

1.364.456

4.391.917

Chelt. personal+CA+mandat, inclusiv taxele aferente

2,967,193

1.815.584

882.157

Ch amortizare

1,020,622

905.790

819.649

Cheltuieli cu prestatii externe si taxe

692,622

591.203

399.732

Alte cheltuieli din exploatare ( inclusiv valoare imobiliz vandute)

2,145,214

2.744.178

826.275

 

Cheltuiala din reevaluarea imobilizarilor

-

-

-

Cheltuieli financiare

30,211

35.596

2.495

TOTAL CHELTUIELI

8,734,233

8.742.560

7.485.370

 

 

 

 

REZULTAT BRUT (exclusiv impozit venit/profit)

(2,780,946)

(5.048.546)

(5.189.859)

Impozit profit

-

-

-

Rezultat net pierdere

(2,780,946)

(5.048.546)

(5.189.859)

Numar mediu salariati

77

41

6

 

 

Cap. 4 PATRIMONIU

Imobilizari necorporale si corporale

Imobilizarile necorporale ale societatii sint reprezentate de licente Windows, programe informatice si tehnice, fiind amortizate integral.

La data de 31.12.2016, imobilizarile necorporale prezinta o valoare contabila bruta totala de 52.007,90 lei.

 

Imobilizari financiare

La pozitia imobilizari financiare, la finalul anului 2016 se inregistreaza suma de 20.871,03 lei, reprezentind cautiuni depuse de societate cu ocazia unor procese in anii din urma. In cadrul acestora, suma de 14.912 lei reprezinta cautiune platita in anul 2014 pentru suspendarea executarii raportului de inspectie fiscala emis de ANAF.

Reducerile de 3.858 lei reprezinta recuperari de cautiuni anterioare.

Stocuri

La capitolul Stocuri si productie in curs de executie s-au inregistrat descresteri fata de exercitiul precedent cu 429.433 lei influentat negativ de cresterea diferentelor nefavorabile aferente produselor finite cu 1.007.719 lei, soldul acestora fiind de 5.413.373 la 31.12.2016, fata de 4.835.087lei la 31.12.2015.

In dinamica, evolutia stocurilor in ultimii trei ani se prezinta astfel:

 

STOCURI

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

DIFERENTE (2016-2015)

STOCURI TOTAL, din care:

5,332,319

4,835,087

5.413.373

578.286

Materii prime, materiale, obiecte de inventar, ambalaje, stocuri la terti, avans stocuri

277,804

262,821

162.468

-110.353

Productie in curs de executie (331+332)

213,196

25,960

6974

-18.986

Marfuri

16,618

8,112

6.111

-2.001

Produse finite (345+346)

3,145,613

2,514,269

2.204.037

-310.232

Diferente cost cont 348)

2,699,426

3,035,543

4.043.262

1.007.719

Ajustari privind produsele cu miscare lenta (cont 3945)

-1,020,338

-1,011,619

-1.009.479

-2.140

 

Pe ansamblu, la finalul anului 2016 stocurile sint mai mici fata de finalul anului 2015.

De asemenea, din produsele cu miscare lenta, s-au livrat, in cursul anului 2016, produse in valoare de

2.140 lei, valoare cu care s-a reluat la venit neimpozabil provizionul constituit in acest sens,

 

astfel incit valoarea provizionului a ajuns la valoarea de 1.009.479 lei, valoare regasita in tabelul de mai sus la ultima pozitie. Aceasta suma reprezinta, in fapt, valoarea stocurilor cu miscare

 

lenta, regasita in valoarea totala a produselor finite de 2.204.037 lei, pentru care s-a constituit ajustare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea din bilant a produselor finite – doar contabila – este egala cu 2,204.037 + 4.043.262 1,009.479 = 5.273.144 lei.

Pentru pozitia “Produse finite” facem urmatoarele mentiuni:

 • valoarea stocului de la finalul anului 2016, de 2,204.037 lei, reprezinta stocul de produse finite inregistrate in contabilitate la un cost standard.

Creante

La 31.12.2016 creantele societatii in suma de 3.372.814 lei sint aproximativ egale cu cele inregistrate la finalul anului precedent 2015, dinamica lor fiind evidentiata astfel:

 

CREANTE

31.12.2015

31.12.2016

DIFERENTE (2016-2015)

TOTAL CREANTE

3.444.564

3.372.814

-71.750

Creante comerciale (clienti si efecte de incasat)

13,826

8.142

-5.684

Furnizori-debitori

3,348,363

3.345.363

-3.000

Creante cu bugetul de stat

66.673

3.535

-63.138

Alte creante

0

0

0

Alte creante cu salariatii

15,702

15.774

-

 

Scaderea de la pozitia de creante comerciale este datorata, in principal, de faptul ca societatea si-a incasat marea majoritate a clientilor in cursul lunii decembrie 2016.

Mentionam ca soldul clientilor existent la data de 31.12.2016 s-a incasat in primele luni ale

anului 2017, iar la data intocmirii prezentului raport nu mai exista nici un client neincasat din 2016.

La pozitia “Furnizori-debitori” la finalul anului 2016 suma de 3.345.363 lei reprezinta parte din avansul ce trebuie anulat prin intocmirea facturii de stornare avans aferent lucrarilor neefectuate. de partenerul Gencom H&H SRL.

Alte creante cu salariatii in suma de 15.702 lei la finalul anului 2016 reprezinta diferente de salarii reconsiderate ca fiind aferente lunii iunie 2015.

Mijloacele banesti obtinute pe parcursul exercitiului 2016, evidentiate in bilant la categoria “Casa si conturi la banci”, in suma de 6.849 lei la data de 31.12.2016, au fost utilizate la stingerea obligatiilor comerciale curente, a obligatiilor legate de personal si a debitelor curente datorate la bugete si fonduri.

Cheltuieli in avans

La data de 31.12.2016, societatea detine un sold de 2.906 lei, reprezentind sume platite pentru diverse autorizatii AFER, service si intretinere la utilaje (macarale, motostivuitor), asigurari auto, certificarii ISO, care privesc exercitiul urmator si care vor fi inregistrate pe cheltuiala lunar, pe parcursul anului 2017, pina la stingerea acestora.

Datorii

Datoriile societatii la 31 Decembrie 2016 in suma de 4.814.877 lei sint mai mari fata de cele ale anului 2015, cu 60.914 lei.

Datoriile societatii se compun in principal din:

 • avansuri incasate de la clienti = 218.291 lei, onorate in cursul lunilor ianuarie si februarie 2017, prin livrarea de produse respectiv utilaje;

 • datorii comerciale (numai furnizori) = 3.988.074 lei, din care furnizori de imobilizarii 3.892.963,32 lei (catre Gencom H&H SRL );

 • efecte de comert de platit (bilete la ordin) = 0 lei.

 • imprumut de la actionari = 265.190,74 lei a scazut cu 79.693,59 lei.

 • alte impozite si taxe = 168.860,53 lei au crescut cu 98.445,95 lei reprezentand partial impozite locale Jilava semestrul 2 2016.

Conform legislatiei in vigoare, s-a procedat la transmiterea de extrase de cont in vederea confirmarii soldurilor la clienti si furnizori.

Au confirmat extrasele de cont toti cei interogati, cu exceptia SC”Gencom H&H”SRL, care in mod gresit, considera ca nu are nici o datorie la SC”Timpuri Noi”SA, pe motiv de hotarare judecatoreasca (care se refera la cu totul altceva). SC”Timpuri Noi”SA a anuntat in scris ANAF despre posibilele inregistrari gresite in contabilitatea acestei societati, a relatiilor comerciale cu SC”Timpuri Noi”SA.

De asemenea, pentru TVA de plata existent in sold la data de 31 decembrie 2016, precum si pentru alte datorii bugetare existente in sold la aceeasi data, societatea a depus adresa pentru esalonarea la plata a debitelor aferente obligatiilor restante la data de 31.10.2016, conform OUG 44/2015.

Provizioane

La data de 31.12.2016, societatea are inregistrat un provizion pentru impozite si litigii in valoare de 5.189.859 lei, format din:

* sume constituite in anul 2015:

* TVA

 

753,477.00

lei

* dobinzi

506,677.00

lei

* penalitati

113,022.00

lei

* sume constituite in anul 2016:

> suplimentare provizion accesorii ANAF : 242.846 lei

> constituire provision accesorii sume in curs de esalonare : 12.382 lei

> constituire provision litigiu salariati ds 46985/3/2016 : 1.068.839 lei

> constituire provision litigiu teren Cirjan ds 1918/93 : 3.012.310 lei

> constituire provision litigiu Cirjan ds 13607/1748 : 55.540 lei

Sumele respective sint instituite de catre ANAF ca urmare a efectuarii unei inspectii fiscale pe linie de TVA, in anul 2014, prin emiterea unei Decizii de impunere.

Venituri in avans

Veniturile in avans sint reprezentate de subventiile pentru investitii, in valoare de 27 lei.

Subventiile pentru inventitii reprezinta, in fapt, un centru de prelucrare Wiedemann, primit prin donatie de la un partener din Germania, iar valoarea lui sau transferat lunar la venituri impozabile, odata cu amortizarea utilajului si total la momentul vanzarii utilajului in cursul anului 2016.

 

Capitaluri

Capitalurile proprii ale societatii, la data de 31.12.2016, inregistraza o valoare de 19.557.609 lei, cu o reducere fata de anul 2015 de 5.307.236 lei, suma care reprezinta pierderea contabila aferenta exercitiului financiar 2016 de 5.189.859 lei, pierdere din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii de 37.656,41 lei, achizitia de actiuni proprii in suma de 1.918 lei, precum si diminuarea capitalului social cu 77.802,50 lei.

La data de 31.12.2016, capitalurile proprii ale societatii sint compuse din urmatoarele elemente:

 • capital social subscris si varsat = 7.684.630 lei;

 • rezervele din reevaluare evidentiate in cont 105 = 3.646.086 lei -

 • rezerve legale = 317.620 lei – la finalul anului 2016 nu s-au constituit rezerve legale;

 • alte rezerve cont 1068 = 952.309,33 lei – in cursul anului 2016 nu s-au constituit alte rezerve;

 • rezervele reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare evidentiate in contul 1175.02 = 8.000.743,83 lei - s-au redus de la 13.049.290,88lei la 8.000.743,83 lei cu o suma de 5.048.547,05 lei reprezentind acoperirea pierderii contabile precedente;

 • rezultatul reportat din surplus din reevaluare la 30.04.2009-impozabil la schimbare destinatie” este profit contabil de 4.185.652,16 lei, format din urmatoarele elemente:

 • surplus din reevaluarea efectuata pina la data de 30.04.2009 (cont 1175.01), in suma de 4.185.652,16 lei, care va fi impozitata cu impozit pe profit ca element similar veniturilor la schimbarea destinatiei acesteia (va fi impozitata la acoperirea pierderii contabile, distribuirea de dividende, majorarea capitalului social, la lichidarea societatii etc), in conformitate cu art. 22 alin. (5^1) din codul fiscal si punctului 53^1 din normele aferente;

 • rezultatul curent (cont 121) – pierdere = 5.189.859,44 lei.

Cap. 5 ALTE ASPECTE

Societatea nu a desfasurat, in anul 2016, activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Societatea nu detine sucursale sau alte sedii secundare.

Societatea va depune toate diligentele pentru reducerea sau eliminarea riscului financiar, a riscului de pret, de credit, a riscului de lichididate si a riscului fluxului de numerar - prin valorificarea tuturor activelor care prisosesc activitatii societatii sau care sint uzate.

Societatea a achizitionat propriile actiuni in cursul anului 2016 in suma de 117.376,98 lei.

Consiliul de administratie propune AGA urmatoarele:

> acoperirea pierderii contabile totale din sold cont 121 de 5.189.859,44 lei si a pierderii din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii din sold cont 1491 de 37.656,41 lei din urmatoarele surse:

- Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare evidentiate in contul 1175.02 – suma care a fost deja impozitata pe masura vanzarii terenurilor.

Pentru anul 2017, Consiliul de Administratie va actiona in urmatoarele directii:

 • incheierea tuturor litigiilor societatii

 • valorificarea activelor societatii, in cele mai bune conditii premise de piata

 • achitarea datoriilor societatii, in special plata actionarilor pentru actiunile detinute si care au optat pentru iesirea din actionariatul societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 si a Regulamentului nr. 17/2014, din surse financiare obtinute din valorificarea activelor societatii

 • toate activitatile susmentionate, se vor efectua cu angajatii actuali ai societatii si cu colaboratorii sai externi (prin contract de mandat, contract de asistenta juridica, prin contract de prestari servicii de contabilitate si financiara, evaluare, reparatii agregate, etc)

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Presedinte,

 

Ing. Adrian Alexandru BREAZU

 

__________________________________________________________________________________________

SC”Timpuri Noi”SA

Com. Jilava Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

ADUNARERA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SEDINTA DIN DATA DE 25.04 - 26.04.2017

 

 

INFORMARE

privind propunerea Consiliului de Administratie de acoperire a pierderii contabile

inregistrate in anul 2016 in valoare de 5.189.859,44 lei

 

 

Consiliul de Administratie al SC Timpuri Noi SA propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea acoperirii pierderii contabile totale in valoare de 5.189.859,44 si a pierderii din rascumpararea actiunilor proprii in valoare de 37.656,41 lei astfel :

Din rezultatul reportat evidentiat in cont 1175.02 ce are ca sold suma de 8.000.743,83 lei reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, rezultat impozitat la momentul realizarii rezervelor.

 

Presedinte

 

Breazu Adrian Alexandru

 

_______________________________________________________________________________

 

SC”Timpuri Noi”SA

Com. Jilava Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

ADUNARERA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SEDINTA DIN DATA DE 25.04 - 26.04.2017

 

 

INFORMARE

privind necesitatea ratificarii si aprobarii tuturor hotararilor AGOA si a tuturor actelor juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGOA si CA, contracte) incheiate, adoptate si emise in numele SC”Timpuri Noi”SA de catre actionarii SC”Timpuri Noi”SA si membrii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA in perioada 15.06.2005 – 27.04.2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea SC”Timpuri Noi”SA.

 

 

Avand in vedere modificarile aparute in structura actionariatului SC”Timpuri Noi”SA, la sfarsitul anului 2016, Consiliul de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA propune Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze, sa ratifice si sa aprobe toate hotararile AGOA si toate actele juridice (inclusiv hotarari, decizii, convocari ale tuturor AGOA si CA, contracte) incheiate, adoptate si emise in numele SC”Timpuri Noi”SA de catre actionarii SC”Timpuri Noi”SA si membrii Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA in perioada 15.06.2005 – 27.04.2017, precum si aprobarea si ratificarea oricaror documente, actiuni si operatiuni de implementare in baza acestora, inclusiv privind administrarea SC”Timpuri Noi”SA.

 

Presedinte

 

Breazu Adrian Alexandru

 

___________________________________________________________________________________

 

SC”Timpuri Noi”SA

Com. Jilava Jud. Ilfov, Sos. Giurgiului nr. 5B

ADUNARERA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SEDINTA DIN DATA DE 25.04 - 26.04.2017

 

 

 

Lista cu informatii privind propunerile de viitori membrii ai Consiliului de Administratie al SC”Timpuri Noi”SA, pentru urmatorii 4 ani si valoarea indemnizatiilor acestora pentru anul 2017, poate fi consultata de catre actionari la sediul societatii situat in Sos. Giurgiului nr. 5B, Com. Jilava, Jud. Ilov, de luni pana vineri (in zilele lucratoare), intre orele 9-15, camera 16. Informatii suplimentare la telefon: 021 318 83 01.

 

 

Presedinte

 

Breazu Adrian Alexandru

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind bilantul contabil

incheiat la 31.12.2016 de catre S.C. TIMPURI NOI S.A.

 

Comisia de cenzori a S.C. TIMPURI NOI S.A. aprobata in sedinta AGA din 20.04.2016, pentru executarea misiunii incredintate, a procedat la verificarea conturilor anuale incheiate la 31.12.2016 in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a legii societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, a OMFP nr.123./28.01.2016 privind modificarea si completarea OMFP 1802/2014 aplicabile pentru inchiderea anului financiar 2016, precum si a Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. PREZENTAREA SOCIETATII

 Societatea comerciala TIMPURI NOI S.A. cu sediul in COM. JILAVA Sos. Giurgiului nr. 5B a fost infiintata prin reorganizarea fostei fabrici de produse si piese turnate “Lemaitre” in conformitate cu pevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1354/2011 si are codul fiscal RO326717 – fiind platitoare de TVA.

Obiectul principal de activitate al societatii conform codului CAEN 2811 este “Fabricarea de motoare si turbine(cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)”.

Societatea are sediul in COM. JILAVA Sos Giurgiului nr. 5B.

Societatea este condusa de Consiliul de Administratie.

Capitalul social subscris si varsat este de 7.684.630 lei impartit in 3.073.852 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Actiunile sociatatii au facut obiectul tranzactiilor la Bursa de Valori Bucuresti pe piata RASDAQ pana la desfiintarea acesteia . Incepand din 2015 S.C. TIMPURI NOI S.A. a devenit societate inchisa.In cursul anului 2016, capitalul social a fost redus cu 77.803 lei.

 2. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

 In baza deciziei nr. 18/14.11.2016 conducerea societatii a dispus efectuarea inventarierii patrimoniului societatii in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a OMFP 2861/09.10.2009. Inventarierea s-a efctuat in perioada 15.11.2016-28.02.2017 si a cuprins mijloacele fixe precum: terenuri, cladiri, echipamente tehnologice, aparate de masura si control, mijloace de transport, mobilier, evaluarea acestora facându-se la valoarea contabila.

Din listele de inventarierea mijloacelor fixe reiese ca nu sunt consemnate plusuri sau minusuri de inventar, valoarea totala la sfarsitul anului 2016 fiind de 28.677.882 lei.

Comisia de inventariere a constatat diferente in minus la gestiunea materiale in valoare de 1.476 lei. Pentru stocurile de produse finite, materiale si obiecte de inventar ce au o miscare lenta si posibilitati reduse de valorificare au fost constituite provizioane pentru depreciere in valoare de 1.009.479 lei.

Cu ocazia inventarierii creantelor, datoriilor si diverselor alte operatiuni de decontare inregistrate in patrimoniul societatii, S.C. TIMPURI NOI S.A. a transmis adrese de confirmare a soldurilor de catre titularii acestora, dar nu s-a primit raspuns de la toate societatile debitoare sau creditoare .

In ceea ce priveste diversele decontari cu bugetul statului, personalul, etc., a fost verificat modul de constituire si stingerea acestor drepturi si obligatii ce rezulta din evidenta contabila, stabilindu-se realitatea soldurilor.

 3. EVIDENTA CONTABILA

 Din verificarile efectuate pe parcursul exercitiului financiar 2016, rezulta ca inregistrarile din evidenta contabila s-au facut pe baza documentelor justificative legal intocmite.

Evidenta contabila este organizata si tinuta conform prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a prevederilor OMFP 1802/2014. Inregistrarea operatiunilor patrimoniale se face cronologic si sistematic.

Lunar se intocmeste balanta de verificare sintetica si analitica.

 4. REGISTRELE CONTABILE

 Registrul de casa se intocmeste pentru fiecare zi in care exista incasari sau plati in numerar. Din verificarile efectuate nu au rezultat abateri de la disciplina de casa in sensul ca au fost respectate limitele legale stabilite pentru operatiuni in numerar realizate cu persoane juridice.

Registrul jurnal al societatii este intocmit in sistem informatic, acesta fiind completat la zi.

Jurnalul de vânzari si cumparari este intocmit lunar, societatea fiind platitoare de TVA.

Registrul Inventar reflecta integral situatia patrimoniala a societatii, fiind completat si actualizat cu rezultatele din actiunea de inventariere desfasurata de societate la sfarsitul anului 2016.

Registrul actionarilor este tinut la Registrul Independent Miorita si cuprinde modificarile intervenite cu ocazia tranzactionarii actiunilor intre actionarii societatii precum si cele legate de mostenitorii actionarilor decedati.

 5. POLITICI SI METODE CONTABILE

 Situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2016 au fost intocmite in conformitate cu reglemetarile contabile aleOMFP nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare aferente exercitiului 2016, au fost efectuate in acord cu respectarea principiilor contabile, din care enumeram :

 

 • Principiul continuitatii activitatii, care presupune ca societatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;

 • Principiul permanentei metodelor, s-au aplicat aceleasi metode de evaluare in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul;

 • Principiul prudentei, in sensul ca evaluarea este facuta pe o baza prudenta si in special:

 1. este inclus numai profitul realizat la data bilantului

 2. s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.

 3. s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia

 4. s-a tinut cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

 • Principiul independentei exercitiului, in sensul ca s-a tinut cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli

 • Principiul evaluarii separate a elemetelor de activ si de pasiv, in baza caruia componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

 • Principiul intangibilitatii, in baza caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

 • Principiul necompensarii, in sensul ca orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elemetele de venituri si cheltuieli este interzisa .

La incheierea exercitiului financiar, elementele patrimoniale au fost evaluate si reflectate in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

 Precizam ca situatiile financiare ale societatii sunt exprimate in moneda nationala RON.

 Numerarul in valuta inregistrat in conturi la banci a fost evidentiat in lei la cursul valutar valabil la data intocmirii bilantului, respectiv 31.12.2016- 4,3033 lei pentru 1 USD si 4,5411 lei pentru 1 EUR . In cursul exercitului, la lichidarea creantelor sau obligatiilor in valuta, operatiunile s-au inregistrat la cursul valutar valabil pentru data platii; diferentele fata de cursul valutar utilizat s-au reflectat in contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar .

 6. CIFRA DE AFACERI NETA

 Cifra de afaceri cuprinde veniturile din inchirierea spatiilor din cladirile aflate in patrimoniul societatii si veniturile din comisioane si prestari de servicii, inregistrate pe parcursul exercitiului financiar la valoarea neta fara TVA pe baza facturilor fiscale emise catre beneficiari; la sfarsitul anului 2016 aceasta fiind in suma de 785.189 lei.

 7. IMOBILIZARI SI AMORTISMENTE

Activul societatii in anii 2015 si 2016 prezinta urmatoarea situatie:

 

Elemente de activ

2015

2016

lei

%

lei

%

1. active imobilizate

22.779.731

73,31

21.341.664

70,81

2. stocuri

4.835.087

15,56

5.413.373

17,96

3.clienti si alte creante

3.444.564

11,09

3.372.814

11,19

4.disponibilitati

6.712

0,02

6.849

0,03

5. cheltuieli inregistrate in avans

6.468

0,02

2.906

0,01

TOTAL

31.072.562

100,00

30.137.606

100,00

 Din datele mai sus prezentate reiese ca, in perioada analizata, valoarea activului societatii a inregistrat o scadere de 934.956 lei. Aceasta scadere s-a datorat in principal amortizarii mijloaceler fixe in valoare de 819.649 lei ,vanzarii unui teren in suprafata de 177,77mp situat in str. Mircea Voda a carui valoare contabila a fost in suma de 478.350 lei,vanzarii de imobilizari corporale cu o valoare contabila de 2.941.438 lei si o amortizare aferenta in valoare de 945.258 lei, a cresterii stocurilor cu suma de 578.286 lei , reducerii soldului clientilor si altor creante cu suma de 71.750 lei, cresterea volumului disponibilitatilor cu 137 lei si reducerea cheltuielilor in avans cu 3.562.lei. In cadrul activelor, ponderea cea mai mare este detinuta de activele imobilizate care reprezinta 70,81% din total.

 Activele detinute de societate la sfarsitul anilor 2015 si 2016, sunt urmatoarele:

                                                    lei

Elementul

Valori la 31.12.2015

cresteri

diminuari

Valori la 31.12.2016

1. imobilizari necorporale

-

-

-

-

2.imobilizari corporale

22.755.002

-

1.434.209

21.320.793

3.imobilizari financiare

24.729

-

3.858

20.871

4. TOTAL

22.779.731

-

1.438.067

21.341.664

Valoarea activelor societatii , in anul 2016 a inregistrat o scadere de 1.438.067 lei.

Pentru inregistrarea deprecierii activelor imobilizate s-a utilizat metoda de amortizare liniara pentru toate categoriile de active.

Ponderea importanta in activele societatii o detin imobilizarile corporale,a caror valoare ramasa este de 21.320.793 lei, reprezentand 70,74 % in total active.

In ceea ce priveste imobilizarile financiare detinute de societate au inregistrat modificari fata de exercitiul anterior,valoare acestora fiind de 20.871 lei reprezentand 0,06 % din total active.

 Situatia imobilizarilor corporale la sfarsitul exercitiului financiar 2016 detaliata pe grupe este urmatoarea:

 

 

31.12.2015(lei)

31.12.2016(lei)

Imobilizari corporale

total

din care:

22.755.002

21.320.793

1.Terenuri

5.896.399

5.417.957

2.Constructii

12.970.649

12.608.876

3.Echipamente,instalatii de masura si control,mijl. de transport

2.956.373

2.313.689

4.Alte mijloace fixe

2.823

49.638

5.Imobilizari in curs

190.152

192.027

6.Avansuri imobilizari corporale

738.606

738.606

 

Societatea TIMPURI NOI S.A.detine la sfarsitul anului 2016 creante imobilizate reprezentand cautiuni pentru diverse litigii in suma de 20.871 lei.

 8. STOCURI

 La 31.12.2016 societatea TIMPURI NOI SA detine stocuri in valoare de 5.413.373 lei.

 Situatia stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar 2016 detaliata pe grupe este urmatoarea:

 

 

31.12.2015(lei)

31.12.2016(lei)

Stocuri

total

din care:

4.835.087

5.413.373

1. Materii prime, materiale, ob de inventar

262.822

162.468

2.Productie in curs de executie

25.960

6.974

3.Marfuri

8.112

6.111

4.Produse finite

2.514.269

2.204.037

5.Diferente de cost

 

3.035.543

4.043.262

6.Ajustari privind produsele cu miscare lenta

(1.011.619)

(1.009.479)

 9. CREANTE

 

Creante

Sold la 31.12.2015

Sold la 31.12.2016

Termen de lichiditate

sub 1 an peste 1 an

1.Clienti

13.826

6.457

6.457

2.Efecte de incasat

-

-

-

3.Furnizori debitori

3.348.363

3.345.363

3.345.363

4.Impozit pe profit

2.035

2.035

2.035

5. TVA de recuperat

-

-

-

6. TVA neexigibila

3.022

1.685

1.685

7. Creante cu salariatii

15.702

15.774

15.774

8. Creante fond mediu

282

-

-

9. Debitori diversi

-

-

-

10. Creante bugetul asigurarilor soc.

61.334

1.500

1.500

TOTAL

3.444.564

3.372.814

3.372.814

 In anul 2016, comparativ cu exercitiul financiar 2015 creantele societatii au scazut cu 71.750 lei, respectiv de la 3.444.564 lei la 3.372.814 lei.

 10. DATORII

 

Obligatii

Sold la 31.12.2015

Sold la 31.12.2016

Termen de exigibilitate

1 an peste 1 an

1.Furnizori

61.872

83.126

83.126

2.Furnizori de imobilizari

3.892.963

3.892.963

3.892.963

3.Furnizori – facturi nesosite

14.222

11.986

11.986

4.Efecte de platit

-

-

-

5.Clienti creditori

26.580

218.292

218.292

6. Datorii bugetul asig sociale

162.117

29.741

29.741

7.Salarii

11.294

4.514

4.514

8. Datorii bugetul local

70.415

168.860

168.860

9.TVA de plata

14.054

96.292

96.292

10.Alte datorii cu personalul

720

6.831

6.831

11.Asociati conturi curente

344.884

265.191

265.191

12.Impozit salarii

47.601

24.980

24.980

13.Creditori diversi

107.241

12.101

12.101

TOTAL

4.753.963

4.814.877

4.814.877

 Datoriile societatii sunt curente, sunt exprimate in LEI si sunt platibile intr-un interval de timp mai mic de 1 an.

 11. CAPITALURI PROPRII

 

Elemente ale capitalului propriu

Sold la 01.01.2016

Cresteri

Reduceri

Sold la 31.12.2016

-capital social

7.762.433

-

77.803

7.684.630

-rezerve din reevaluare

3.646.087

-

-

3.646.087

-rezerve legale

317.620

-

-

317.620

-alte rezerve

952.309

-

-

952.309

Actiuni proprii pe termen scurt

-

(117.377)

(115.459)

(1.918)

-rezultatul exercitiului

(5.048.547)

(7.487.510)

(7.346.198)

(5.189.859)

-rezultatul reportat- profit nerepartizat

4.185.652

-

-

4.185.652

-rezultatul reportat surplus din rezerve reevaluare

13.049.291

-

5.048.547

8.000.744

Pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii

-

(37.656)

-

(37.656)

TOTAL

24.864.845

(7.642.543)

(2.335.307)

 

19.557.609

 

Conform OMFP 1802/2014 surplusul din reevaluarea activelor in suma de 15.828.202 lei la 01.01.2015 a trecut din contul 1065 in contul 1175.

Capitalurile proprii au inregistrat o scadere fata de anul financiar precedent in suma de 5.307.236 lei cu pierderea inregistrata la 31.12.2016 in suma de 5.189.859 lei , pierderile din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii in suma de 37.656 lei, reducerea de capital social in valoare de 77.803 si rascumpararea de actiuni proprii in valoare de 1.918 lei.

 

12. CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

lei

ACTIV

SUME

PASIV

SUME

Nevoi permanente

21.341.664

Capitaluri permanente

25.322.729

Imobilizari necorporale

-

Capital social

7.684.630

Imobilizari corporale

21.320.793

Rezerve

1.269.929

Imobilizari financiare

20.871

 

Rezultatul exercitiului

-5.189.859

 

 

Rezerve din reevaluare

3.646.087

 

 

Actiuni proprii

-1.918

 

 

Provizioane

5.765.093

 

 

Rezultat reportat

12.186.396

 

 

Venituri in avans

27

 

 

Pierderi instrumente de capital

-37.656

Nevoi temporare

8.789.093

Resurse temporare

4.814.877

Stocuri

5.413.373

Furnizori si conturi asimilate

4.206.356

Creante

3.372.814

Datorii fiscale si sociale

319.875

Cheltuieli in avans

2.906

Alte datorii

288.646

 

 

 

 

Nevoi de trezorerie

6.849

Resurse de trezorerie

-

Disponibilitati

6.849

Datorii pe termen scurt

-

TOTAL

30.137.606

TOTAL

30.137.606

 

Situatia de mai sus pune in evidenta interdependenta dintre elementele de activ si pasiv.

Nevoile permanente ale societatii sunt acoperite din capitalurile permanente, in timp ce nevoile temporare si de trezorerie sunt acoperite din resurse temporare si din fondul de rulment fapt ce pune in evidenta echilibrul financiar pe termen scurt al societatii.

 

13. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

 

Din analiza elementelor ce compun contul de profit si pierderi la 31.12.2016 comparativ cu anul 2015 se desprind urmatoarele aspecte :

 

Specificatie

2015

2016

-venituri din exploatare

3.693.448

2.295.313

-cheltuieli din exploatare

8.706.964

7.482.875

-rezultatul din exploatare

-5.013.516

-5.187.562

-venituri financiare

566

198

-cheltuieli financiare

35.596

2.495

-rezultatul financiar

-35.030

-2.297

-rezultatul curent al exercitiului

-5.048.546

-5.189.859

-pierdere bruta

-5.048.546

-5.189.859

-impozit pe profit

-

-

-profit net/pierdere

-5.048.546

-5.189.859

 

Activitatea desfasurata de societate in exercitiul financiar 2016 s-a incheiat cu pierdere in suma de 5.189.859.

Veniturile din exploatare in suma de 2.295.313 lei s-au realizat din vanzarea productiei – 528.517 lei, vanzarea marfurilor – 256.672 lei, venituri aferente costului productiei in curs de executie – sold creditor – 682.533 lei, venituri din productia de imobilizari – 3.151 lei si alte venituri din exploatare – 824.440 lei.

Veniturile financiare in suma de 198 lei provin din diferente favorabile de curs valutar de 198 lei.

Cheltuielile de exploatare si financiare includ in principal cheltuieli cu materii prime si materiale, cheltuieli privind consumul de combustibil, energie, apa, materiale consumabile pentru intretinerea si curatenia cladirilor, salarii, prime de asigurare atat pentru cladiri cât si pentru parcul auto, amortizarea mijloacelor fixe, taxe si impozite locale, etc.

 

De mentionat este faptul ca, societatea a inregistrat un volum de 5.275.730 lei cheltuieli nedeductibile fiscal.

 

Rezultatul fiscal pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2016 se prezinta astfel:

 

 

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

Venituri totale

3.702.734

2.295.511

Cheltuieli totale

(8.751.280)

(7.485.370)

Profit brut/Pierdere bruta

(5.048.546)

(5.189.859)

Elemente similare veniturilor

16.451

16.452

Elemente similare cheltuielilor

1.639.034

54.726

Alte deduceri

8.720

204.039

Cheltuieli nedeductibile

1.969.891

5.275.730

Profit/pierdere fiscala

(4.709.958)

(158.581)

Pierdere fiscala din anii precedenti

(1.277.367)

(5.987.325)

Profit impozabil/Pierdere fiscala

(5.987.325)

(6.145.906)

Impozit pe profit

-

-

Pierdere fiscala

(5.987.325)

(6.145.906)

 

Din cele prezentate reiese ca, situatia economico-financiara a SC TIMPURI NOI SA la 31 decembrie 2016 este urmatoarea

- venitul total de 2.295.511 lei a fost realizat in proportie de

- 18,45% din vanzarea productiei 528.517 lei,

-8,96% din vanzare marfuri 256.672 lei

- 32,33%din vanzare active 742.220 lei

- 23,83% venituri aferente costului productiei in curs de executie 682.533 lei.

- 0,1% venituri din productia de imobilizari 3.151 lei

 

-0,01% din veniturile financiare 198 lei obtinute din bonificarea de dobanda la disponibilitatile bancare si din influenta de curs valutar.

 

- cheltuiala totala de7.485.370 lei in principal a reprezentat:

- 1,48% - 110.926 lei cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

- 0,70%-52.219 lei costurile curente cu intretinerea spatiilor, materiale, combustibil, energie ..;

- 2,36% -176.942 lei, impozitul aferent terenului si cladirilor

- 10,95% -819.649 lei , amortizarea mijloacelor fixe

- 0,03 %-2.495 lei, diferenta de curs valutar

- 11,79%-882.157lei, indemnizatii, salarii si contributiile aferente

- 2,98% -222.790 lei,cheltuieli prestatii externe

- 9,03% -675.585 lei alte cheltuieli de exploatare.

- 58,67% - 4.391.917 cheltuieli cu provizioanele

 • Pierderea este in suma de 5.189.859 lei

 

Tinand seama de deducerile in suma de 204.039 lei, de cheltuiala nedeductibila de 5.275.370 lei , alte elemente de natura veniturilor in suma de 16.452 lei si elemente de natura cheltuielilor insuma de 54.726 lei, rezulta ca pierderea fiscala este de 158.581 lei, , careia i se adauga pierderea fiscala din anii anteriori in valoare de 5.987.325 lei.

 14.CONCLUZII

 Am efectuat prin sondaj controale cenzoriale in conformitate cu Normele profesionale emise de organismul profesional CECCAR punand un accent deosebit pe evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite, pe respectarea normelor de conducere a evidentei contabile, asigurarea concordantei datelor dintre acestea si cele din balanta de verificare pe baza careia s-au intocmit situatiile financiare, pe modul de evaluare a patrimoniului si de stabilire a rezultatelor financiare.

Verificarile efectuate constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

In urma verificarilor efectuate se pot concluziona urmatoarele:

 

 1. Imobilizari

Societatea a reevaluat imobilizarile corporale detinute la data de 31.12.2013.

In cadrul imobilizarilor corporale se regasesc avansuri pentru imobilizari in suma de 738.606 lei din care 679.434 lei au o vechime de peste trei ani pentru lucrari de investitii la spatiile de productie si sediul social al societatii. Cu toate ca aceste lucrari au fost executate ele nu au fost receptionate pana la data aprobarii situatiilor financiare. Nerecunoasterea acestora ca investiti are impact asupra contului de profit si pierdere al societatii.

 

 1. Stocuri

La data de 31 decembrie 2016 societatea inregistreaza stocuri in valoare totala de 5.413.373 lei. Comisia de inventariere a propus reclasificarea stocurilor de materii prime , materiale, obiecte de inventar, produse finite ca deseuri datorita faptului ca au o miscare lenta si posibilitatile de valorificare sunt reduse. Valoarea ajustarilor pentru stocurile de produse finite la data de 31.12.2016 este de 1.009.479 lei. Astfel cum rezulta din cele aratate mai sus stocurile sunt supraevaluate in bilantul societatii incheiat la 31.12.2016.

 1. Creante

Creantele societatii la data de 31.12.2016 in valoare de 3.372.814 lei includ si avansuri acordate furnizorilor in suma de 3.345.363 lei cu o vechime mai mare de trei ani pentru care nu s-a reusit recuperarea in cursul exercitiului financiar 2016.Pentru aceasta suma nu s-au inregistrat ajustari de depreciere generate de riscul de neincasare.

 

 1. Litigii

 

La 31.12.2016 societatea inregistreaza pe rolul instantelor de judecata mai multe litigii.

1. Dosar nr. 1981/2/2015 - ANAF (1.373.176 lei – s-a respins cererea SC”Timpuri Noi”SA de anulare a Deciziei ANAF. Se asteapata motivare pentru apel.

 1. Dosar nr. 981/1748/2017 - Remarc Group Invest - perimarea executarii silite pentru suma de 260.000 euro –termen:06.04.2017-fond

 2. Dosar nr. 46985/3/2016 – litigiu cu salariatii disponibilizati – (650.000) lei - termen: 03.05.2017 – fond

 3. Dosar nr. 1918/93/2015 – revendicare teren de 3300 mp Cirjan - (Valoare estimata 700.000 USD) – termen: 06.06.2017.S-a inceput executarea silita pentru suma de 55.540 lei cu poprire pe conturi bancare si somatie. S-a depus contestatie la executarea silita la Judecatoria Cornetu.

 4. Dosar nr.7805/3/2017 – revendicare SC “Timpuri Noi”SA de la Craciun Elena ( lotul 16)- termen:19.04.2017.

 5. SIF Muntenia - plata a 681813 actiuni detinute la SC”Timpuri Noi”SA (2.529.526,23 lei ) conform Legii nr. 151/2014 si Regulamentul nr. 17 /2014.

Societatea are constituite provizioane pentru litigii la nivelul sumei de 5.765.093 lei.

 

Ne exprimam opinia ca documentele justificative intrunesc cerintele impuse de normele si regulile contabile, respecta conditiile de forma si de fond pentru inregistrarea in conturi, evidenta contabila este tinuta la zi, si nu am constatat diferente intre contabilitatea analitica si conturile sintetice.

In opinia noastra, cu exceptia efectelor ajustarilor pentru aspectele mentionate la paragrafele 1, 2, 3 si 4 de la capitolul “Concluzii” situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi si notele explicative la bilant, intocmite pentru exercitiul financiar 2016 dau o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei economice si patrimoniului societatii.

 

COMISIA DE CENZORI

 

STOIAN MARIANA

Expert contabil carnet CECCAR 20095/A/2010

 

OCHEA CONSTANTA

Expert contabil carnet CECCAR 12100/A/2010

 

GHEORGHIU GABRIELA

Expert contabil carnet CECCAR 42994/A/2011